קטע:רש"י על תהלים קיט יח

"נפלאות מתורתך" - דברים המכוסים בה שאינם מפורשים בה

"מתורתך" - נפלאים מפירושי תורתך שאינם מפורשים בה (מצאתי)