קטע:רש"י על תהלים קיט יז

"גמול על עבדך" - דבר שאחיה בו בגמול חסדך