פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים קיח כג

"מאת ה' היתה זאת" - כך יאמרו הכל