קטע:רש"י על תהלים קיח כ

"זה השער" - של בית המקדש שהוא לה' והצדיקים יבואו בו ושם אודך כי עניתני מן הגלות