קטע:רש"י על תהלים קיח יח

"יסור יסרני יה" - בגלות ושם נתכפרו כל עונותי ולמות לא נתנני