קטע:רש"י על תהלים קיח יג

"דחה דחיתני לנפול" - אתה אויבי