קטע:רש"י על תהלים קיד ז

"חולי ארץ" - המחולל ארץ יו"ד יתירה בו כמו מגביהי משפילי וההפכי