קטע:רש"י על תהלים קיד ג

"הירדן יסוב לאחור" - שכל מימי בראשית נבקעו