קטע:רש"י על תהלים קט כג

"כצל כנטותו" - לעת ערב

"ננערתי" - לשון תשנוק וטרוף ואוטם כארבה שהוא נודד ונע ומטורף (מצאתי)