קטע:רש"י על תהלים קט יז

"ויאהב קללה" - קללתו של הקדוש ברוך הוא שכפר בו