קטע:רש"י על תהלים קט טו

"יהיו" - העונות האלה נגד ה' תמיד

"ויכרת מארץ זכרם" - של עשו ואלופיו