פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים קט ה

"רעה תחת טובה" - שבעים פרים אני מקריב בכל שנה בשביל שבעים אומות ומבקש לגשמים והם מריעים לי (בשוחר טוב)