פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים קטז יח

"נדרי" - קרבנות שנדרתי