קטע:רש"י על תהלים קטז יד

"נגדה נא לכל עמו" - נגד כל עמו