קטע:רש"י על תהלים קטז טז

"עבדך בן אמתך" - אינו דומה תרבות עבד הלקוח מן השוק לילוד משפחה שבבית

"פתחת למוסרי" - התרתה מעל צוארי מוסרות ומוטות