קטע:רש"י על תהלים קטז טו

"יקר בעיני ה'" - הראני הקב"ה שדבר קשה וכבד הוא בעיניו להמית את חסידיו

"המותה" - המות כמ' הביתה החוצה (בראשי' ל"ט)