קטע:רש"י על תהלים קטז א

"אהבתי כי ישמע ה' את קולי" - כך אמר דוד לאחר שנפטר שאול והוא מלך שובי נפשי למנוחיכי כי ה' גמל עליכי חסד ולך קוני אני מתאוה כי חלצת נפשי ממות

"אהבתי כי ישמע ה'" - תאבתי שישמע ה' את קולי (סא"א)