קטע:רש"י על תהלים קז לה

"ישם מדבר לאגם מים" - נותן יישוב חרב לבניין ומחזירו לקדמותו