קטע:רש"י על תהלים קז לד

"למלחה" - להיות כארץ מלחה מעשות פרי