קטע:רש"י על תהלים קז לג

"ישם נהרות למדבר" - כלומר נותן יישובי האומות לחרבן