קטע:רש"י על תהלים קז יא

"כי המרו אמרי אל" - אין פורענות באה על האדם אלא בעונו