פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים קז ד

"תעו במדבר וגו'" - והולכי מדברות אף הם צריכין להודות שהרי פעמים שהם תועים ורעבים וצמאים