קטע:רש"י על תהלים קו מח

"מן העולם ועד העולם" - מן עלמא הדין ועד עלמא דאתי (סא"א)