קטע:רש"י על תהלים קה כח

"ולא מרו את דברו" - המכות שצוה עליהם באו במצותיו ולא שינו את דברו