קטע:רש"י על תהלים קה יז

"שלח לפניהם איש" - (שם מ"ה) וישלחני אלהים לפניכם ואיזה איש יוסף שנמכר