קטע:רש"י על תהלים קד כד

"קנינך" - מקנה קנין שלך כמו (בראשית יד) קונה שמים וארץ הכל קנוי לך