קטע:רש"י על תהלים קד כב

"תזרח השמש יאספון" - במסתרים ונחבאים שם מבני אדם ואז כל אדם יוצא לפעלו