פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים קד ז

"מן גערתך ינוסון" - כשאמרת (בראשית א) יקוו המים ומאותו הקול יחפזון ונקוו אל מקום אשר יסדת להם