קטע:רש"י על תהלים קג ז

"יודיע דרכיו" - מודיע דרכיו למשה