קטע:רש"י על תהלים קב כז

"כלבוש תחליפם" - כאדם ההופך לבושו לפושטו