קטע:רש"י על תהלים קא ה

"אותו לא אוכל" - שיהא חבירי שלא אלמד ממעשיו