פתיחת התפריט הראשי

"בטרם הרים יולדו" - נבראו ובטרם חוללת ארץ ותבל ומעולם ראשון ועד עולם אחרון אתה אל