קטע:רש"י על תהלים צ א

"תפלה למשה" - אחד עשר מזמורים מכאן עד לדוד מזמור כלם משה אמרם כנגדם ברך אחד עשר ברכות לאחד עשר שבטים בזאת הברכה

"מעון אתה היית לנו" - מעון מדור ומנוס לבא שם

"היית לנו בדר ודר" - מעולם כי אתה מקדם הכל היית