קטע:רש"י על תהלים צט ט

"כי קדוש ה' אלהינו" - על אשר הוא מדקדק עם הצדיקים הוא מקודש בעולם וכן הוא אומר (שמות כט) ונקדש בכבודי במכובדי