קטע:רש"י על תהלים צט ג

"יודו שמך" - יודו את עז מלך האוהב משפט