קטע:רש"י על תהלים צו י

"ה' מלך" - לעתיד לבא יהא שיר זה

"ידין עמים במישרים" - אותם שיהפוך להם שפה ברורה

"במישרים" - זכיות