קטע:רש"י על תהלים צו ז

"הבו לה' משפחות עמים" - ומה תתנו לו הבו לה' כבוד ועוז