קטע:רש"י על תהלים צד כג

"אונם" - אונסם כמו (איוב כא) יצפון לבניו אונו