פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים צד יב

"אשרי הגבר" - אשריהם הצדיקים המעונים תחת ידיכם ובלבד שיהו עוסקין בתורה ובמצות