קטע:רש"י על תהלים צד טו

"כי עד צדק ישוב משפט" - היסורין שלהם עד שיצדקו בשבילם ואחר המשפט כל ישרי לב יתקבצו כי יטלו שכרם