פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים צד ט

"הנוטע אזן" - שמא הקב"ה שנטע אוזן לא ישמע צעקת עמו ועניו