רש"י על תהלים צב יג

"צדיק כתמר יפרח וגו'" - כתמר לעשות פירות וכארז בלבנון להחליף גזעו