קטע:רש"י על תהלים צב יב

"בשורי" - בעוייני כמו בשוררי

"בקמים עלי מרעים" - על הרשעים הקמים עלי שמעו אזני מאחורי הפרגוד שלא יועילו לכלות אותנו שכך שמעתי