קטע:רש"י על תהלים צב ט

"ואתה מרום" - בכל משפטיך ידך על העליונה שהכל מצדיקים עליהם את דינך