קטע:רש"י על תהלים צב ז

"איש בער לא ידע" - את האמור למטה