קטע:רש"י על תהלים צב ד

"עלי עשור ועלי נבל" - כנור של עשרה נימין