פתיחת התפריט הראשי

"לא תאנה" - לא תקרה וכן והאלהים אנה לידו (שמות כא)