קטע:רש"י על תהלים צא ה

"לא תירא" - אם תבטח בו

"מחץ יעוף יומם" - שד המעופף כחץ