קטע:רש"י על תהלים פ כ

"ה' אלהים צבאות" - כאן נאמרו שלש אזכרות (של שמות) ובאמצעי שתי אזכרות ובראשון אזכרה א' הכל לפי חוזק הגליות והצרה והגאולה