קטע:רש"י על תהלים פ יט

"ולא נסוג ממך" - ואל תגרום לנו להיות נסוגים ממך

"תחיינו" - מן הגלות ונזכיר טובתך וגבורתך ואז נקרא בשמך